Městský okruh
Zlíchov-Radlická Praha 5

Doba výstavby 

zahájení stavby 11/1998
zprovoznění stavby 10/2002 

Investor 

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města
Odbor městského investora
Mariánské náměstí 2, Praha 1 

Zhotovitel stavby 

Stavby silnic a železnic, a.s, OZ 3

Zhotovitel projektu 

PUDIS a.s.
Nad vodovodem 2/169, Praha 10 

Hlavní podzhotovitelé stavby 

Stavby silnic a železnic, a.s.
Metrostav a.s., divize 5
Skanska DS, a.s.
Zakládání staveb, a.s.
ELTODO, a.s.