Tunel
Mrázovka

Doba výstavby

zahájení stavby 1999
zprovoznění stavby 08/2004  

Investor 

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města
Odbor městského investora
Mariánské náměstí 2, Praha 1 

Generální projektant 

PUDIS a.s.
Nad vodovodem 2/169, Praha 10 

Projektant ražených částí a technologie

SATRA spol. s r.o.
Sokolská 32, Praha 2  

Realizace stavby - sdružení dodavatelů

Metrostav a.s.
Koželužská 2246, Praha 8

Subterra a.s.
Bezová 1658/1, Praha 4  

Vyšší dodavatelství a vlastní realizace stavby 

Metrostav a.s., divize 5
Na Zatlance 13, Praha 5