Tunel Panenská
Výkon stavebního dozoru pro investora 

O stavbě

Součást dálnice D8 Praha - Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN. Jednosměrný tunel se dvěma oddělenými tubusy délky 2 021m a 2 001m ražený novou rakouskou tunelovací metodou s nejmodernějšími technologickými a bezpečnostními parametry. 

Doba výstavby

zahájení činnosti 01/2004
ukončení činnosti 06/2006 

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, Praha 4 

Zhotovitel stavby

Metrostav, a.s.
Koželužská 2246, Praha 8 

Zhotovitel projektu

Valbek, s.r.o
Vaňurova 505/17, Liberec 3